Thursday, October 11, 2012

Randsom Kasachstanarriving © henningnockel.de

on the road © henningnockel.de

“tagesgericht" © henningnockel.de

catching fire © henningnockel.de

“branding“ © henningnockel.de

dimitri ©henningnockel.de

adidas army © henningnockel.de

long way home © henningnockel.de

dusty roads © henningnockel.de

water please © henningnockel.de

walking on water © henningnockel.de

taking off first time © henningnockel.de

me chewing gum © henningnockel.de

rabbits © henningnockel.de

georgio © henningnockel.de

one sun down © henningnockel.de

transit cafe © henningnockel.de

transit cafe silkroad © henningnockel.de
escaping the freedom © henningnockel.de

silkroad homebound © henningnockle.de

dust © henningnockel.de
as fresh as u can © henningnockel.de
anker © henningnockel.de